İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası Ve Aydınlatma Metni

1. GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN AMACI

Dönerci Ali Usta Lokantacılık ve Turizm İşletmeleri Ltd. Şti.  ("Dönerci Ali Usta") web sitesi ziyaretçilerinin ("Kullanıcı") gizliliğinin ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermektedir. Başta T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğu mevzuat hükümlerine riayet etmek için her türlü teknik ve idari tedbiri alan Dönerci Ali Usta, işbu Gizlilik Politikası’nda Kullanıcı’ların hangi kişisel verilerini ne şekilde işlediğini ve veri güvenliği nasıl sağladığını, Kullanıcı’ların hangi haklara sahip olduğunu açıklamayı amaçlamaktadır.

Kullanıcı, Dönerci Ali Usta web sitesini kullanarak kişisel verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda açıklandığı şekilde işlenmesine rıza göstermektedir. Kullanıcı tarafından bir başkasına ait kişisel verilerin paylaşıldığı hallerde, Kullanıcı tarafından veri sahibinin rızasının alındığını ve bilgilendirme yapıldığı varsayılır. Kişisel verilerinizin bu şekilde toplanmasını, kullanılmasını ve paylaşılmasını kabul etmiyorsanız, lütfen Dönerci Ali Usta web sitesini ve mobil uygulamasını kullanmayınız.

Dönerci Ali Usta, üçüncü kişilere ait internet sitelerine, portallara veya mobil uygulamalara linkler verebilecektir. Dönerci Ali Usta, bu sitelerin gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

A. GENEL İLKELER

 • Dönerci Ali Usta, web sitesi, çağrı merkezi ve e-posta üzerinden elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinde Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen aşağıdaki genel ilkelere uygun hareket etmektedir:
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Genel ilkelere ilişkin detaylı bilgiye Dönerci Ali Usta Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

B. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Dönerci Ali Usta Kullanıcı kişisel verilerini Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

Müşteri Hizmetleri: Sipariş ve sipariş sonrası işlemlerini kolaylaştırmak ve sunduğumuz hizmetlere ilişkin taleplerinizi karşılamak amacıyla, telefon ve whatsapp yoluyla çağrı merkezimizden müşteri hizmetleri sunmaktayız. Müşteri hizmetleri çalışanlarımızla iletişim sırasında paylaştığınız kişisel verileriniz, talebinizi karşılamak ve yanıtlamak amacıyla işlenir.

 

Üye Hesabı İşlemleri:  Dönerci Ali Usta’ya üye olarak olarak satın alma işlemlerini, arama tercihlerini kolayca yönetmeniz ve internet sitemizi daha verimli şekilde kullanmanız mümkündür. Üye hesabı oluşturmanız halinde paylaştığınız kişisel veriler, üye hesabınızdan en iyi şekilde faydalanmanız amacıyla işlenir.

 

İletişim: Dönerci Ali Usta’ya sağladığınız kişisel verileri kullanarak sizinle çeşitli amaçlarla iletişime geçebiliriz. Sipariş işlemlerinizin tamamlanması, hatırlatma ve uyarı iletilerinin gönderilmesi ve bize iletmiş olduğunuz talebinizin yanıtlanması bunların başlıcalarıdır.

 

Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz Dönerci Ali Usta’nın tabi olduğu herhangi bir mevzuat hükmünün gerektirmesi halinde veya bir kamu kurum ve kuruluşunca yasal şekilde talep edilmesi halinde; işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.

 

Uyuşmazlıkların Çözümü: Dönerci Ali Usta, ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilir, ilgili yasal merciler ile yasal danışmanları ile paylaşabilir.

 

Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Müşteri Memnuniyeti: Kişisel verileriniz web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çalışmaların yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonlar alınması amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında whatsapp hattımız, çağrı merkezimiz ve e-posta adresimiz aracılığıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, talep, şikayet ve önerinin içeriğine göre gerektiği ölçüde işlenmekte ve sonuçlandırılması için gerekli olması halinde tedarikçi ve iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir. Yine bu kapsamda gerektiğinde sizinle iletişime geçmek için de işlenebilmektedir. Alışveriş değerlendirmelerinizin ve yorumlarınızın web sitesinde yayınlanması da Dönerci Ali Usta’nın meşru menfaatleri kapsamında gerçekleştirilebilmektedir. Tercihinize bağlı olarak anonim halde de yayınlayabileceğiniz değerlendirmelerin amacı, alışveriş deneyiminiz hakkında diğer kullanıcıları bilgilendirmektir.

 

Pazarlama/Reklam: Dönerci Ali Usta, açık rıza vermeniz halinde bilgilerinizi çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetleri için kullanabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, potansiyel müşteri kaydı oluşturmak, kampanya ve fırsatlardan sizleri haberdar etmek, profilleme, hedefleme ve reklam faaliyetleri yürütmek, geçmiş tercihlerinize ve beğenilerinize en uygun teklifleri karşınıza çıkarmak amaçlarıyla işlenebilir. Kişisel verileriniz, pazarlama faaliyetlerine onay vermediğiniz ya da onayınızı geri aldığınız durumlarda söz konusu amaçlarla işlenmeyecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Dönerci Ali Usta, kişisel verileri, Kanun’da yer alan hukuki sebeplerden en az birinin varlığı halinde işlemektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının dayandığı hukuki sebepler şu şekildedir:

 • Satın alım işlemleri, müşteri hizmetleri ve üye hesabı işlemleri, Kanun m.5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, Kanun m.5/2 (ç) hükmünde belirtilen hukuki sebebe dayanır.
 • Uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, Kanun m.5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanır.
 • Pazarlama ve reklam amaçlı faaliyetler, Kanun m.5/1’de belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilebilir.
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, Kanun m.5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak yürütülmektedir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Dönerci Ali Usta, Kullanıcı’ya sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileri whatsapp hattı, elektronik ortamda çağrı merkezi ve e-posta kanallarıyla, web sitesinde yer alan formlar,  üyelik kayıt formları, web analiz araçları ve çerezler vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra Kullanıcı’nın başka yöntemlerle Dönerci Ali Usta ile iletişime geçerek açıkladığı durumlarda da kişisel verileri toplanmaktadır.

D. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerin güvenliği ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet etme konusunda yüksek hassasiyet gösteren Dönerci Ali Usta, kişisel verileri yalnızca gerekli olduğu ölçüde hukuka uygun olarak paylaşmakta; bunun dışında herhangi bir ticari amaçla aktarmamakta veya üçüncü kişilere satmamaktadır.

Bunun yanı sıra Kullanıcı, kişisel verileri Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde Dönerci Ali Usta’nın iş ortakları ve dış hizmet alımı gerçekleştirdiği tedarikçileriyle paylaşılabilir. Kişisel verilerin pazarlama, profilleme ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine Kullanıcı’nın onay vermiş olması halinde söz konusu faaliyetleri Dönerci Ali Usta adına gerçekleştiren çözüm ortaklarına da veri aktarımı yapılması mümkündür.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Dönerci Ali Usta, web sitesine yapılan ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verileri ve gezinme bilgileri gibi trafik bilgilerini; Dönerci Ali Usta’nın tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Dönerci Ali Usta’nın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

E. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Dönerci Ali Usta, web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen süreler ve/veya işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktadır. Bu sürenin sona ermesi durumunda kişisel veriler, Kanun ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak imha edilmektedir.

3. VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ALINAN TEDBİRLER

Dönerci Ali Usta, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve kötü niyetli olarak kullanılması, kişisel verilere yetkisiz şekilde erişilmesi, paylaşılması, yok edilmesi veya değiştirilmesi gibi risk Dönerci Ali Usta leri azaltmak için uygun her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

Veri güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirlere ilişkin detaylı bilgiye Dönerci Ali Usta Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

4. ÇEREZLER

Dönerci Ali Usta, Kullanıcı’nın web sitesi deneyimini iyileştirmek vb. amaçlarla çerezler kullanmaktadır. Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

5. WEB İZLEME

Dönerci Ali Usta web sitesi, Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analitik hizmeti olan Google Analytics uygulaması kullanılarak analiz, pazarlama ve optimizasyon amacı ile verileri toplamakta ve saklamaktadır. Mevcut web tarayıcınız için buraya tıklayarak gelecekte geçerli olmak üzere Google Analytics tarafından izlenmeyi reddedebilirsiniz.

Web izlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi Google Gizlilik Politikası’nda yer almaktadır

6. ÇOCUKLARA AİT KİŞİSEL VERİLER

Dönerci Ali Usta web sitesi ve mobil uygulamasının yetişkinler tarafından kullanılması öngörülmüş olup sunulan hizmetler çocuklara yönelik değildir. 18 yaşından küçüklerin Dönerci Ali Usta’nın sunduğu hizmetleri kullanabilmesi için veli ya da vasisinin Dönerci Ali Usta bu bilgiyi silme hakkına sahiptir. Ancak satın alım ve teslimat işlemlerinin yürütülmesi ve diğer hizmetlerin satın alımı veya istisnai diğer koşulların olduğu sınırlı durumlarda, Dönerci Ali Usta yalnızca velinin ya da vasinin rızasıyla çocukların kişisel verilerini işleyebilir.

7. SOSYAL MEDYA EKLENTİLERİ

Dönerci Ali Usta web sitesine çeşitli sosyal medya eklentileri entegre edilmiştir. Entegre edilmiş sosyal medya butonlarından birine tıklandığında Kullanıcı bilgilerinden bazıları sosyal medya sağlayıcılarla paylaşılır. Aynı anda sosyal medya hesabında Kullanıcı’nın oturumu açıksa veya sosyal medya çerezleri Kullanıcı’nın tarayıcısında kayıtlıysa, sosyal medya sağlayıcı web sitemizdeki ya da mobil uygulamamızdaki ziyareti tanıyabilir ve Kullanıcı’nın sosyal medya profilinde bu aktiviteleri gösterebilir.

Kullanıcı’nın bir sosyal ağ üzerinde bir hesabının bulunmaması (örneğin Facebook), eklentinin sağlayıcısına giriş yapılmaması veya eklentinin tıklanmamış olması halinde dahi sosyal medya sağlayıcılarının ziyaret edilen bir web sitesinin URL bilgisi veya IP adresi gibi bilgileri kaydetmesi mümkündür.

Sosyal ağların Dönerci Ali Usta web sitesini ziyaretinizi kullanıcı hesaplarınızla ilişkilendirmesini önlemek için, web sitemizi ziyaret etmeden önce kullanıcı hesabınızdan çıkış yapmanız ve Dönerci Ali Usta’ya giriş yaparken web sitemizde özel olarak oluşturduğunuz üyeliği kullanmanız gerekmektedir.

Dönerci Ali Usta web sitesine entegre edilmiş olan sosyal medya eklentilerine ilişkin daha fazla bilgi için ilgili sosyal medyanın gizlilik politikasını okumanızı öneririz.

 

Facebook: https://tr-tr.facebook.com/privacy/explanation

Twitter: https://twitter.com/en/privacy#update

Google/Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=ZZ

Pinterest: https://policy.pinterest.com/tr/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=tr_TR

KULLANICI’NIN HAKLARI

Kullanıcı, veri sahibi sıfatıyla, Dönerci Ali Usta’ya başvurarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı’nın, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Dönerci Ali Usta’ya iletmesi durumunda Dönerci Ali Usta talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dönerci Ali Usta Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.

Dönerci Ali Usta tarafından kişisel verilerin işlenmesi ile veri güvenliğinin sağlanması konularında daha detaylı bilgiye Dönerci Ali Usta Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

8. GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Dönerci Ali Usta, işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik Politikası’nın yayınlandığı gün geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olunması için, Kullanıcı’lara gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

9. İLETİŞİM

Gizlilik Politikası ile ilgili soru ve taleplerinizi kvk@.....com adresinden Dönerci Ali Usta’ya iletebilirsiniz.